Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 października 2018, znak WOO-I.420.65.2018.MK.12 , w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.10.2018 r. znak: WOO-I.420.65.2018.MK.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-65-2018-mk-12http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-65-2018-mk-12Mon, 22 Oct 2018 07:30:43 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 października 2018, znak WOO-I.420.65.2018.MK.11 , w sprawie zawiadomienia o wydanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.10.2018 r. znak: WOO-I.420.65.2018.MK.8 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-65-2018-mk-11http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-65-2018-mk-11Mon, 22 Oct 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 października 2018, znak WOO-I.420.99.2018.KT.1, w sprawie poinformowania o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Charzowice, działka nr ewid. 316, odcinek od km 0+000 do km 1+258, na dł. 1258 mb” oraz o wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podanie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-99-2018-kt-1http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-99-2018-kt-1Mon, 22 Oct 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 17 października 2018, znak WOO-I.420.20.2018.GO.12, w sprawie zawiadomienia stron postępownia o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małacentów – etap II” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-20-2018-go-12http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-17-pazdziernika-2018-znak-woo-i-420-20-2018-go-12Fri, 19 Oct 2018 07:30:52 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16 października 2018, znak WOO-I.4260.79.2017.PW.14 , w sprawie zawiadomienia o zebraniu dowodów i materiałów dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa zespołu budynków i obiektów budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami sanitarnymi oraz elektrycznymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woo-i-4260-79-2017-pw-14http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-pazdziernika-2018-znak-woo-i-4260-79-2017-pw-14Thu, 18 Oct 2018 07:30:02 +0200