Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24 lutego 2021, znak WOO-I.420.19.2020.MK.8, w sprawie poinformowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana lasu na użytek rolny na działce ewidencyjnej o nr 844/2 leżącej w obrębie Bolmin, gmina Chęciny” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-24-lutego-2021-znak-woo-i-420-19-2020-mk-8http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-24-lutego-2021-znak-woo-i-420-19-2020-mk-8Fri, 26 Feb 2021 07:30:00 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 lutego 2021, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2021.AB.2, w sprawie poinformowania, że na żądanie stron zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-I.420.67.2018.JO.69, OO.4230.1.2016.JS, z dnia 27.09.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-lutego-2021-znak-doos-wds-zoo-420-6-2021-ab-2http://bip.kielce.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-lutego-2021-znak-doos-wds-zoo-420-6-2021-ab-2Thu, 25 Feb 2021 10:10:23 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 22 lutego 2021, znak WOO-I.420.1.5.2021.KT.2 , w sprawie poinformowania stron postępowania o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniu w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 31.05.2017 r. znak: WOO-I.4210.13.2016.KT.19 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-22-lutego-2021-znak-woo-i-420-1-5-2021-kt-2http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-22-lutego-2021-znak-woo-i-420-1-5-2021-kt-2Wed, 24 Feb 2021 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 22 lutego 2021, znak WOO-I.420.1.3.2021.KT.2, w sprawie poinformowania stron postępowania o wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniu w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji z dnia 20.03.2018 r., znak: WOO.I-4210.10.2017.KT.12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-22-lutego-2021-znak-woo-i-420-1-3-2021-kt-2http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-22-lutego-2021-znak-woo-i-420-1-3-2021-kt-2Wed, 24 Feb 2021 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19 lutego 2021, znak WOO-I.420.27.2020.AM.2, w sprawie poinformowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana lasu na użytek rolny” na części działki o nr ewid. 710 obręb 0003 Błaszków, gmina Stąporków realizowanego przez Panią Joannę Skalską- Piotrkowicz http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-lutego-2021-znak-woo-i-420-27-2020-am-2http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-lutego-2021-znak-woo-i-420-27-2020-am-2Tue, 23 Feb 2021 07:30:00 +0100