Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 listopada 2021, znak WOO-I.420.23.2020.MK.31, w sprawie poinformowania o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie mijanki Niekrasów LHS, stacji Staszów LHS, stacji Grzybów LHS” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-woo-i-420-23-2020-mk-31http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-woo-i-420-23-2020-mk-31Mon, 22 Nov 2021 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 listopada 2021, znak WOO-I.420.24.2020.AM.21 , w sprawie poinformowania o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa mijanki Raczyce”, realizowana w ramach projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa lokalnego centrum sterowania na stacji Sędziszów LHS (Raczyce, Gołuchów, Łączyn, Sędziszów, Kępie, Zarzecze, Jaroszowiec Olkuski, Bukowno) http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-woo-i-420-24-2020-am-21http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-woo-i-420-24-2020-am-21Mon, 22 Nov 2021 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 listopada 2021, znak WOO-I.420.15.2021.KT.15 , w sprawie poinformowania stron postępowania o przedłożeniu przez Pełnomocnika Inwestora w dniu 16.11.2021 r. skorygowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa przyłącza gazowego W/C DN300 do PGE Energia Ciepła S.A. oddział Elektrociepłownia w Kielcach przy ul. Hubalczyków w Kielcach”, oraz poinformowania o przekazaniu ww. dokumentu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-woo-i-420-15-2021-kt-15http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-woo-i-420-15-2021-kt-15Mon, 22 Nov 2021 07:30:00 +0100Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08 listopada 2021, znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.83.2018.KN.2 , w sprawie poinformowania o zebraniu dowodów oraz przedłużeniu terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13.03.2014 r., znak: WOO-I.4210.8.2013.MGN.27 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie geodezyjnym Pawłowice, Borszowice, Sędziszów, Sosnowiec, Łowinia – Gmina Sędziszów, parku elektrowni wiatrowych „Sędziszów 1194” o łącznej mocy do 10 MW, składającego się z pięciu turbin wiatrowych o mocy do 2,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 180 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem http://bip.kielce.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-listopada-2021-znak-doos-wds-zoo-420-83-2018-kn-2http://bip.kielce.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-08-listopada-2021-znak-doos-wds-zoo-420-83-2018-kn-2Fri, 19 Nov 2021 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 listopada 2021, znak WPN-III.6230.3.11.2017.KS, w sprawie sporządzenia projektu tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Barcza PLH260025 http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-wpn-iii-6230-3-11-2017-kshttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-listopada-2021-znak-wpn-iii-6230-3-11-2017-ksThu, 18 Nov 2021 14:41:52 +0100