Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 grudnia 2021, znak WPN-III.6320.23.12.2017.DB, w sprawie przyjęcia tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunku i jego siedliska, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska PLH260035, wynikające z warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-grudnia-2021-znak-wpn-iii-6320-23-12-2017-dbhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-grudnia-2021-znak-wpn-iii-6320-23-12-2017-dbWed, 15 Dec 2021 14:13:31 +0100