Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19 marca 2019, znak WOO-I.4233.5.2017.KKJ/AM.32, w sprawie poinformowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Fragmentaryczna rozbiórka prawobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych w rejonie miasta Pińczów w kierunku miejscowości Michałów - (polder Michałów)” realizowanego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-marca-2019-znak-woo-i-4233-5-2017-kkj-am-32http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-marca-2019-znak-woo-i-4233-5-2017-kkj-am-32Thu, 21 Mar 2019 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 marca 2019, znak WOO-I.420.107.2018.MK.3 , w sprawie poinformowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy – Skorków – Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-i-420-107-2018-mk-3http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-marca-2019-znak-woo-i-420-107-2018-mk-3Wed, 20 Mar 2019 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 marca 2019, znak WOO-I.420.1.2019.KW.3, w sprawie poinformowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi w miejscowości Kobiela dz. nr 308 od km 0+000 do km 1+248” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-marca-2019-znak-woo-i-420-1-2019-kw-3http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-marca-2019-znak-woo-i-420-1-2019-kw-3Tue, 19 Mar 2019 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 marca 2019, znak WOO-I.420.57.2018.KT.21, w sprawie poinformowania o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy od DK nr 73 w Broninie do ul. Kard. St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju wraz z rozbudową ulicy Przemysłowej w Busku-Zdroju” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-marca-2019-znak-woo-i-420-57-2018-kt-21http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-marca-2019-znak-woo-i-420-57-2018-kt-21Mon, 18 Mar 2019 07:30:00 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 marca 2019, znak WOO-I.420.80.2018.MK.20 , w sprawie poinformowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Mirocicach i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jeziorko, Dębno i części Mirocic, gmina Nowa Słupia” realizowanego przez Gminę Nowa Słupia http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-marca-2019-znak-woo-i-420-80-2018-mk-20http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-marca-2019-znak-woo-i-420-80-2018-mk-20Fri, 15 Mar 2019 07:30:00 +0100