Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2018, znak WOO-I.420.54.2018.AJP.1 , w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek w Kielcach” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woo-i-420-54-2018-ajp-1http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woo-i-420-54-2018-ajp-1Tue, 24 Apr 2018 07:30:20 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018, znak WOO-I.420.38.2018.SM.6 , w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 19.04.2018 r. decyzji znak: WOO-I.420.38.2018.SM.5 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przekształcenie części działki 430 z leśnej nadziałkę orną” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woo-i-420-38-2018-sm-6http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woo-i-420-38-2018-sm-6Mon, 23 Apr 2018 07:30:36 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018, znak WOO-I.420.32.2018.JO.2, w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podanie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 362002T Kałków- Godów-Gębice w km od 0+000,00 do 1+478,00” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woo-i-420-32-2018-jo-2http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woo-i-420-32-2018-jo-2Mon, 23 Apr 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2018, znak WOO-I.4233.1.2017.KT.15, w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy w rejonie miejscowości Kolonia Parcela – (polder Skowronów)” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woo-i-4233-1-2017-kt-15http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woo-i-4233-1-2017-kt-15Mon, 23 Apr 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2018, znak WOO-I.4233.2.2017.PW.10 , w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Odtworzenie retencji dolinowej doliny rzeki Nidy w miejscowości Korytnica” realizowanego w ramach projektu „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami Natura 2000 – etap I” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-kwietnia-2018-znak-woo-i-4233-2-2017-pw-10http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-18-kwietnia-2018-znak-woo-i-4233-2-2017-pw-10Fri, 20 Apr 2018 08:56:53 +0200