Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14 czerwca 2018, znak WOO-I.4260.21.2017.KSz.17 , w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji z dnia 14.06.2018 r. znak: WOO-I.4260.21.2017.KSz.15 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach”- Etap II- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nizinach i Januszkowicach” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-i-4260-21-2017-ksz-17http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-i-4260-21-2017-ksz-17Mon, 18 Jun 2018 07:30:51 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14 czerwca 2018, znak WOO-I.420.49.2018.SM.3, w sprawie zawidomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko Zdrój i Solec Zdrój” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-i-420-49-2018-sm-3http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-i-420-49-2018-sm-3Mon, 18 Jun 2018 07:30:12 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14 czerwca 2018, znak WOO-I.4260.21.2017.KSz.16 , w sprawie zawiadomienia o wydanej decyzji z dnia 14.06.2018 r. znak: WOO-I.4260.21.2017.KSz.15 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach”- Etap II- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nizinach i Januszkowicach” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-i-4260-21-2017-ksz-16http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-woo-i-4260-21-2017-ksz-16Mon, 18 Jun 2018 07:30:09 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 czerwca 2018, znak WOO-I.420.72.2018.MK.1 , w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podanie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej nr 393021T Kowalkowice – Dobruchna w km 0+872 do 2+352 długość 1480 mb” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-i-420-72-2018-mk-1http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-i-420-72-2018-mk-1Fri, 15 Jun 2018 12:47:31 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15 czerwca 2018, znak WOO-I.420.71.2018.MK.1 , w sprawie zawiadomienia o o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podanie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej nr 393012T w miejscowości Jeżów i Zajączkowice w km 0+000 do km 1+687 długość 1687 mb” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-i-420-71-2018-mk-1http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-15-czerwca-2018-znak-woo-i-420-71-2018-mk-1Fri, 15 Jun 2018 12:44:27 +0200