Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 16 sierpnia 2018, znak WOO-I.4200.4.2015.MM.72, WOO-I.4200.5.2012.KT.117, w sprawie poinformowania o złożonym zażaleniu na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Przełom/Mniów – węzeł „Kielce – Zachód” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-i-4200-4-2015-mm-72-woo-i-4200-5-2012-kt-117http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-woo-i-4200-4-2015-mm-72-woo-i-4200-5-2012-kt-117Mon, 20 Aug 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2018, znak WOO-I.420.21.2018.AJP.7, w sprawie poinformowania stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji w msc. Płucki na terenie gm. Łagów” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-21-2018-ajp-7http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-21-2018-ajp-7Thu, 16 Aug 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2018, znak WOO-I.420.66.2018.SM.10, w sprawie poinformowania o zebraniu dowodów i materiałów dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Janów Dolny” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-66-2018-sm-10http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-66-2018-sm-10Thu, 16 Aug 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2018, znak WOO-I.420.85.2018.MK.1, w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku - Zdroju o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podanie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zysławice (działka nr ewid. 55) od km 0+000 do km 1+130, dł. 1130 mb” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-85-2018-mk-1http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-13-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-85-2018-mk-1Thu, 16 Aug 2018 07:30:00 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14 sierpnia 2018, znak WOO-I.420.65.2018.MK.6, w sprawie poinformowania o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie” i zebraniu dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-65-2018-mk-6http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-14-sierpnia-2018-znak-woo-i-420-65-2018-mk-6Thu, 16 Aug 2018 07:30:00 +0200