Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcachhttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACHpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 06 grudnia 2018, znak WOO-I.420.80.2018.MK.13 , w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia o braku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Mirocicach i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Jeziorko, Dębno i części Mirocic, gmina Nowa Słupia” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woo-i-420-80-2018-mk-13http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woo-i-420-80-2018-mk-13Mon, 10 Dec 2018 07:52:32 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 07 grudnia 2018, znak WOO-I.4260.42.2017.AM.34 , w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 05.12.2018 r. znak: WOO-I.4260.42.2017.AM.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-07-grudnia-2018-znak-woo-i-4260-42-2017-am-34http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-07-grudnia-2018-znak-woo-i-4260-42-2017-am-34Fri, 07 Dec 2018 10:17:11 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 05 grudnia 2018, znak WOO-I.4260.42.2017.AM.33 , w sprawie wydanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 05.12.2018 r. znak: WOO-I.4260.42.2017.AM.32 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce- Zachód na połączeniu DK 74 z S7” http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-woo-i-4260-42-2017-am-33http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-woo-i-4260-42-2017-am-33Fri, 07 Dec 2018 10:14:30 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 04 grudnia 2018, znak WOO-I.420.67.2018.JO.16, OO.4230.1.2016.JS , w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”, realizowanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 1, 32-083 Balice http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-04-grudnia-2018-znak-woo-i-420-67-2018-jo-16-oo-4230-1-2016-jshttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-04-grudnia-2018-znak-woo-i-420-67-2018-jo-16-oo-4230-1-2016-jsFri, 07 Dec 2018 09:09:49 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 04 grudnia 2018, znak WOO-I.420.67.2018.JO.15, OO.4230.1.2016.JS , w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o ponowieniu procedury udziału społeczeństwa - od dnia 07.12.2018 r. do dnia 08.01.2019 r. (włącznie) http://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-04-grudnia-2018-znak-woo-i-420-67-2018-jo-15-oo-4230-1-2016-jshttp://bip.kielce.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-kielcach-z-dnia-04-grudnia-2018-znak-woo-i-420-67-2018-jo-15-oo-4230-1-2016-jsFri, 07 Dec 2018 09:06:40 +0100