Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
tel.: 41 34-35-340, fax: 41 34-35-343
e-mail: sekretariat@rdos.kielce.pl

NIP: 9591842591
REGON: 260262224

 

Kierownictwo:

Waldemar Pietrasik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach
Jarosław Pajdak - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach

 

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach przyjmuje interesantów po telefonicznym uzgodnieniu terminu, w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 11:30

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
NBP O/O Kielce 47 1010 1238 0860 6222 3100 0000

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

Kalendarium

 

Wyszukiwarka